close
تبلیغات در اینترنت
دریاچه ارومیه
دریاچه ارومیه

          

با دقت در تصویر درمیابیم که دریاچه ی ارومیه درطی فعالیت های مردم زا نابود شده است.